ข้อมูลระดับน้ำบริเวณอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน

แหล่งข้อมูล สถานี วันที่ เวลา ระดับน้ำ (ม.รทก.)
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) ป้อมพระจุลจอมเกล้า 2019-02-16 23:20 0.3
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) ปากแม่น้ำท่าจีน 2019-02-16 23:10 -0.15
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) บางตะบูน 2019-02-16 23:10 -0.53
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) อ่าวปอ 2018-03-31 23:00 3.82
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) อ่าวอุดม 2018-03-31 23:00 1.8
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) บางประกง 2018-03-31 23:00 1.96
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) บ้านแหลม 2018-03-31 22:00 2.16
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) กระบี่ 2018-03-31 23:00 4.01
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) กันตัง 2018-03-31 23:00 3.8
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) คลองวาฬ 2015-01-31 23:00 -0.04
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) แหลมงอบ 2018-03-31 23:00 2.65
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) หลังสวน 2018-03-31 23:00 2.78
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สมุทรสงคราม 2018-03-31 23:00 2.05
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) นราธิวาส 2018-03-31 23:00 2.94
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากพนัง 2018-03-31 23:00 2.79
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ประแสร์ 2015-01-31 23:00 -0.16
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปัตตานี 2018-03-31 23:00 2.97
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ระนอง 2018-03-31 23:00 4.34
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ระยอง 2018-03-31 23:00 2.39
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สิชล 2018-03-31 23:00 2.69
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สมุทรสาคร 2018-03-31 23:00 2.18
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ท่าแฉลบ 2018-03-31 23:00 2.55
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ตำมะลัง 2018-03-31 23:00 3.65
  สถานีน้ำทำนาย โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
(ข้อมูลรายชั่วโมง ทำนายล่วงหน้า 1 ปี)
สถานี ต่ำสุด(เวลา) สูงสุด(เวลา) ทำนายล่วงหน้าทุก 4 ชั่วโมง
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
กองบัญชาการกองทัพเรือ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ท่าเรือกรุงเทพ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ป้อมพระจุลจอมเกล้า n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สันดอนเจ้าพระยา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ท่าจีน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
หัวหิน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำระยอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
อ่าวสัตหีบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะสีชัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แหลมงอบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แม่กลอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะหลัก n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะมัตโพน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะสมุย n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
บางปะกง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะปราบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แหลมสิงห์ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากพนัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สงขลา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำปัตตานี n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำบางนรา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำระนอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
คุระบุรี n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
อ่าวทับละมุ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะตะเภาน้อย n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำกระบี่ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำตรัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะตะรุเตา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
มาบตาพุด n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.