คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 33/2560 (ระหว่างวันที่ 9-15 ส.ค.60)

17 August 2017 | 6:37 pm

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 60 ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 45,720 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 65% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 21,193 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,844 และ 3,004 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำตะคอง อีกทั้งมีเขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง ที่มีปริมาณน้ำสูงเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 32/2560 (ระหว่างวันที่ 2-8 ส.ค.60)

8 August 2017 | 3:35 pm

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย มีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ ทำให้ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเพิ่มขึ้น ผลกระทบฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำโขง ชี มูล โดยเฉพาะบริเวณท้ายเขื่อนแม่น้ำชีที่ปัจจุบันยังคงเพิ่มสูงขึ่น และจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลต่อไป ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำแม่น้่ำมูลเพิ่มสูงขึ้น

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 31/2560 (ระหว่างวันที่ 26 ก.ค.-1 ส.ค. 60)

2 August 2017 | 3:19 pm

พายุดีเปรสชันเซินกาได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 26 ก.ค. จากนั้นได้เคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดมุกดาหารและกาฬสินธุ์ แล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และด้านตะวันออกของภาคเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก  รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 44,235 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 63% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 20,709 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,680 และ 2,670 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ มีเขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง มีปริมาณน้ำสูงเกินระดับกักเก็บปกติ และต้องระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำล้น ส่งผลมีน้ำท่วมขังบริเวณอำเภอพังโคน พรรณานิคม และอำเภอเมืองรอบๆหนองหาร จังหวัดสกลนคร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 30/2560 (ระหว่างวันที่ 19-25 ก.ค. 60)

25 July 2017 | 2:43 pm

พายุโซนร้อน"ตาลัส" ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในวันที่ 18 ก.ค. ต่อมาในระยะกลางสัปดาห์ หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อน "เซินกา" ในวันที่ 22 และ 23 ตามลำดับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใจ้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดสัปดาห์ ทำให้ตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 25 ก.ค. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 41,379 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 58% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 17,853 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,423 และ 2,353 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำตะคอง อีกทั้งมีเขื่อนน้ำอูน ที่มีปริมาตรน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2560 (ระหว่างวันที่ 12-18 ก.ค. 60)

19 July 2017 | 8:43 am

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน อีกทั้งร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง  จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน และได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "ตาลัส" ใันวันที่ 15 ก.ค. ได้เคลื่อนเข้าปกปคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาว ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์  ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2560 (ระหว่างวันที่ 5-11 ก.ค. 60)

11 July 2017 | 4:29 pm

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 11 ก.ค. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 38,932 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,405 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,218 และ 1,702 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2560 (ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-4 ก.ค. 60)

4 July 2017 | 4:08 pm

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงในระยะต้นสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนตลอดสัปดาห์ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 4 ก.ค. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 38,932 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,405 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,218 และ 1,702 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2560 (ระหว่างวันที่ 21-27 มิ.ย. 60)

27 June 2017 | 3:16 pm

ลมมรสุมตะวันตกเฉีัยงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนตลอดสัปดาห์ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น  บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับรายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 39,031 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,504 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 25/2560 (ระหว่างวันที่ 14-20 มิ.ย. 60)

20 June 2017 | 4:09 pm

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนตกหนาแน่น โดยรายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 39,072 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,545 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,238 และ 1,809 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2560 (ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. 60)

14 June 2017 | 9:37 am

ลมมรสุมตะวันตกเฉ๊ยงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ในช่วงต้นสัปดาห์และกลางสัปดาห์ ทำให้บริเวณ ตอนบนของประเทศมีฝนตกหนาแน่น รายงานข้อมูลนํ้าในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2560 พบว่า ปริมาณนํ้ากักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 38,906 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นนํ้าใช้การได้จริง 15,380 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีนํ้าใช้การคง เหลืออยู่ 2,169 และ 1,789 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2560 (ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-6 มิ.ย. 60)

6 June 2017 | 11:37 am

พายุไซโคลนโมราบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ได้เคลื่อนเข้าสู่ฝั่งบริเวณชายแดนระหว่างประเทศเมียนมาร์และประเทศบังกลาเทศ พร้อมอ่อนกำลังลงตามลำดับ และสลายตัวในช่วงเช้าวันที่ 31 พ.ค. อีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ในช่วงต้นสัปดาห์และระยะปลายสัปดาห์ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 38,452 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 54% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 14,926 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,077 และ 1,778 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 22/2560 (ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ค. 60)

31 May 2017 | 1:41 pm

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนกลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนหนาแน่นตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยฝนสะสมจากระบบโทรมาตร ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค. 60 มีปริมาณสูงสุด อยู่ที่จังหวัดตราด ต.เกาะช้างใต้ วัดได้ 246.0 มม. รองลงมาที่ จังหวัดพังงา ต.ลำแก่น 197.4 มม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2560 (ระหว่างวันที่ 17-23 พ.ค. 60)

24 May 2017 | 3:02 pm

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงในช่วงต้นสัปดาห์จากนั้นได้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนหนาแน่นในช่วงต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนหนาแน่นตลอดสัปดาห์ โดยฝนสะสมจากระบบโทรมาตร ระหว่างวันที่ 16-22 พ.ค. 60 มีปริมาณสูงสุด อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ต.ทุ่งเสลี่ยม วัดได้ 296.6 มม. รองลงมาที่ จังหวัดจันทบุรี ต.พลิ้ว 258.6 มม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2560 (ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ค. 60)

17 May 2017 | 4:19 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 37,395 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 13,868 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,679 1,762 214 และ 197 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,341 และ 1,074 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2560 (ระหว่างวันที่ 3-9 พ.ค. 60)

9 May 2017 | 5:28 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 37,815 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 14,289 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,755 1,885 227 และ 209 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,382 และ 1,140 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2560 (ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-2 พ.ค. 60)

2 May 2017 | 2:06 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 38,462 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 14,936 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,858 2,012 254 และ 237 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ และเมื่อสิ้นฤดูแล้งมีน้ำใช้การรวมกัน 4,437 ล้านลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2560 (ระหว่างวันที่ 19-25 เม.ย. 60)

25 April 2017 | 1:45 pm

สถานการณ์ฝน พบว่ามีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณตอนบนของประเทศ กับมีฝนตกหนาแน่นในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 39,116 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,590 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,968 2,131 281 และ 267 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,497 และ 1,332 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2560 (ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2560)

18 April 2017 | 5:08 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 39,732 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 16,206 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,057 2,223 301 และ 296 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,558 และ 1,434 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2560 (ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน 2560)

11 April 2017 | 2:33 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 40,323 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 57% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 16,797 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,130 2,311 320 และ 325 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,623 และ 1,529 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2560 (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560)

4 April 2017 | 5:11 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 40,876 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 58% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 17,349 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,198 2,377 343 และ 356 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,692 และ 1,621 ล้านลบ.ม. ตามลำดับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.