คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2560 (ระหว่างวันที่ 21-27 มิ.ย. 60)

27 June 2017 | 3:16 pm

ลมมรสุมตะวันตกเฉีัยงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนตลอดสัปดาห์ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น  บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับรายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 39,031 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,504 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 25/2560 (ระหว่างวันที่ 14-20 มิ.ย. 60)

20 June 2017 | 4:09 pm

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนตกหนาแน่น โดยรายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 39,072 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,545 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,238 และ 1,809 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2560 (ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. 60)

14 June 2017 | 9:37 am

ลมมรสุมตะวันตกเฉ๊ยงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ในช่วงต้นสัปดาห์และกลางสัปดาห์ ทำให้บริเวณ ตอนบนของประเทศมีฝนตกหนาแน่น รายงานข้อมูลนํ้าในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2560 พบว่า ปริมาณนํ้ากักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 38,906 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นนํ้าใช้การได้จริง 15,380 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีนํ้าใช้การคง เหลืออยู่ 2,169 และ 1,789 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2560 (ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-6 มิ.ย. 60)

6 June 2017 | 11:37 am

พายุไซโคลนโมราบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ได้เคลื่อนเข้าสู่ฝั่งบริเวณชายแดนระหว่างประเทศเมียนมาร์และประเทศบังกลาเทศ พร้อมอ่อนกำลังลงตามลำดับ และสลายตัวในช่วงเช้าวันที่ 31 พ.ค. อีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ในช่วงต้นสัปดาห์และระยะปลายสัปดาห์ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 38,452 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 54% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 14,926 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,077 และ 1,778 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 22/2560 (ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ค. 60)

31 May 2017 | 1:41 pm

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนกลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนหนาแน่นตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยฝนสะสมจากระบบโทรมาตร ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค. 60 มีปริมาณสูงสุด อยู่ที่จังหวัดตราด ต.เกาะช้างใต้ วัดได้ 246.0 มม. รองลงมาที่ จังหวัดพังงา ต.ลำแก่น 197.4 มม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2560 (ระหว่างวันที่ 17-23 พ.ค. 60)

24 May 2017 | 3:02 pm

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงในช่วงต้นสัปดาห์จากนั้นได้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนหนาแน่นในช่วงต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนหนาแน่นตลอดสัปดาห์ โดยฝนสะสมจากระบบโทรมาตร ระหว่างวันที่ 16-22 พ.ค. 60 มีปริมาณสูงสุด อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ต.ทุ่งเสลี่ยม วัดได้ 296.6 มม. รองลงมาที่ จังหวัดจันทบุรี ต.พลิ้ว 258.6 มม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2560 (ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ค. 60)

17 May 2017 | 4:19 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 37,395 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 13,868 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,679 1,762 214 และ 197 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,341 และ 1,074 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2560 (ระหว่างวันที่ 3-9 พ.ค. 60)

9 May 2017 | 5:28 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 37,815 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 14,289 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,755 1,885 227 และ 209 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,382 และ 1,140 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2560 (ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-2 พ.ค. 60)

2 May 2017 | 2:06 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 38,462 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 14,936 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,858 2,012 254 และ 237 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ และเมื่อสิ้นฤดูแล้งมีน้ำใช้การรวมกัน 4,437 ล้านลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2560 (ระหว่างวันที่ 19-25 เม.ย. 60)

25 April 2017 | 1:45 pm

สถานการณ์ฝน พบว่ามีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณตอนบนของประเทศ กับมีฝนตกหนาแน่นในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 39,116 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,590 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,968 2,131 281 และ 267 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,497 และ 1,332 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2560 (ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2560)

18 April 2017 | 5:08 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 39,732 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 16,206 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,057 2,223 301 และ 296 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,558 และ 1,434 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2560 (ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน 2560)

11 April 2017 | 2:33 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 40,323 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 57% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 16,797 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,130 2,311 320 และ 325 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,623 และ 1,529 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2560 (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560)

4 April 2017 | 5:11 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 40,876 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 58% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 17,349 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,198 2,377 343 และ 356 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,692 และ 1,621 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2560 (ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2560)

28 March 2017 | 12:02 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 41,464 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 59% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 17,937 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,286 2,475 376 และ 392 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,757 และ 1,700 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2560 (ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2560)

21 March 2017 | 1:26 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 42,192 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 60% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 18,665 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,379 2,623 411 และ 428 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,823 และ 1,805 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2560 (ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2560)

14 March 2017 | 3:58 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 42,909 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 19,383 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,467 2,788 477 และ 465 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,885 และ 1,910 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2560 (ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2560)

7 March 2017 | 2:36 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 43,734 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 62% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 20,207 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,546 2,983 487 และ 506 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,951 และ 2,004 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 09/2560 (ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560)

28 February 2017 | 4:01 pm

จากระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ ของ สสนก. ณ เวลา 10.00 น. พบว่า ภาคเหนือโดยส่วนใหญ่มีระดับน้ำน้อยและเริ่มมีระดับน้ำน้อยวิกฤตในบางแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำน้อยถึงน้ำปานกลาง ภาคกลางมีระดับน้ำปานกลาง และภาคใต้มีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำมาก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2560 (ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2560)

21 February 2017 | 11:35 am

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 45,308 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 64% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 21,781 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,714 3,339 562 และ 596 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลือ 3,073 และ 2,189 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 07/2560 (ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2560)

15 February 2017 | 9:52 am

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 46,092 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 22,566 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ 14 ก.พ. 60 ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ อยู่ที่ 2,797 3,536 604 และ 650 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับลุ่มน้ำแม่กลอง ที่เขื่อนศรีนรินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ 3,133 และ 2,265 ล้านลบ.ม. ตามลำดับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.