คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2561 (ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค. 61)

17 January 2018 | 11:14 am

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น และปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีฝนกระจายบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนตะวันออกแล้วอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 61 แต่ยังคงเป็นลิ่มลงมายังประเทศไทยตอนบน ประกอบกับเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทะเลมาเลเซียตอนกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงหนัก และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 308 มิลลิเมตร จังหวัดปราจีนบุรี 121 มิลลิเมตร และจังหวัดนครราชสีมา 106 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2561 (ระหว่างวันที่ 2-8 ม.ค. 61)

9 January 2018 | 4:53 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียตอนล่าง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 2-3 ม.ค. 61 หลังจากนั้นฝนลดลง ส่วนในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ กระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนยังคงปกลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับอิทธิพลจากพายุ “บอละเวน” (BOLAVEN) ทำให้เกิดลมพัดสอบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคกลางมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 6-7 ม.ค. 61 โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 142 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 90 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 72 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2561 (ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61)

4 January 2018 | 3:51 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนพายุ “เทมบิน” (TEMBIN) ได้เคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนแล้วอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยตอนบน จากนั้นปะทะกับความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมารวมทั้งยกตัวขึ้นตามกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่วันที่ 26-28 ธ.ค. 60 จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำจากพายุ "เทมบิน" (TEMBIN) ได้เคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นความกดอากาศสูงกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 60 ส่งผลให้ตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิลดต่ำลง โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 316 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 173 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 110 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2560 (ระหว่างวันที่ 19-25 ธ.ค. 60)

27 December 2017 | 4:43 pm

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทวีกำลังแรงขึ้น ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยิ่งทวีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ส่วนพายุ “ไคตั๊ก” (KAI-TAK) อ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศมาเลเซียตอนบนและภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 24 ธ.ค. 60 ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 23-25 ธ.ค. 60 โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 162 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 92 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 77 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2560 (ระหว่างวันที่ 12-18 ธ.ค. 60)

19 December 2017 | 5:50 pm

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะกลับมามำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้กลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่ง โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 110 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 58 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 58 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2560 (ระหว่างวันที่ 5-11 ธ.ค. 60)

14 December 2017 | 5:33 pm

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยและบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว และอ่อนกำลังลงในปลายสัปดาห์ ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น และในบางพื้นที่มีอากาศหนาว สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ โดยช่วงวันที่ 5-6 ธ.ค. 60 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ส่วนในวันที่ 7 ธ.ค. 60 มีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านตะวันตกของภาคบริเวณจังหวัด ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2560 (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 60)

7 December 2017 | 9:47 am

ช่วงวันที่ 28-30 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะบอร์เนียวทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวขึ้นมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 29 พ.ย. และเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 30 พ.ย. ช่วงวันที่ 1-4 ธ.ค. 60 หย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามมันทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ ทำให้ยังคงมีกระแสลมพัดผ่านภาคใต้เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกได้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ทำให้ยังคงมีกระแสลมพัดพาความชื้นผ่านภาคใต้เข้าสู่ศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 632 มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง 423 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 411 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2560 (ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 60)

28 November 2017 | 3:12 pm

ช่วงวันที่ 21-23 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนพายุ “คีโรกี” (KIROGI) บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศเวียดนามได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น ช่วงวันที่ 24-27 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันได้เคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกออกห่างจากภาคใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 490 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 386 มิลลิเมตร และจังหวัดพัทลุง 376 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2560 (ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ย. 60)

22 November 2017 | 2:54 pm

ช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันที่ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 7 พ.ย. 60 และเคลื่อนสู่ทะเลอันดามันในระยะต่อไป ช่วงวันที่ 10-13 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังอ่อนลง ทำให้สัปดาห์ประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา 212 มิลลิเมตร ปัตตานี 181 มิลลิเมตร และสุราษฎร์ธานี 146 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 44/2560 (ระหว่างวันที่ 24-30 ต.ค. 60)

22 November 2017 | 2:52 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีการปะทะกันระหว่างความกดอากาศสูงและความชื้นบริเวณภาคเหนือตอนบน กับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่อง ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา 140 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 140 มิลลิเมตร และจังหวัดเชียงราย 128 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2560 (ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ย. 60)

22 November 2017 | 2:50 pm

ช่วงวันที่ 14-16 พ.ย. 60 ความกดอากาศสูงที่อ่อนกำลังลงกลับมามีกำลังแรงขึ้นในวันที่ 15 พ.ย. ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังอ่อนเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทย ช่วงวันที่ 17-20 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 18 พ.ย. ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ตอนล่างทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุและเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ จากนั้นเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนแล้วอ่อนกำลังลง โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 159 มิลลิเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 145 มิลลิเมตร และจังหวัดสตูล 125 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 45/2560 (ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 60)

7 November 2017 | 2:01 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน จากนั้นในวันที่ 2 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ส่วนร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทวีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจาพายุดีเปรสชันเข้าปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง ทั้งนี้พายุโซนร้อน ด็อมเร็ย (Damrey) ในทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนตัวค่อนไปทางทิศตะวันตกผ่านประเทศเวียดนามตอนล่างและประเทศกัมพูชา จากนั้นได้ปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรง ทำให้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนบน ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา 267 มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช 170 มิลลิเมตร และพัทลุง 161 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2560 (ระหว่างวันที่ 18-24 ต.ค. 60)

24 October 2017 | 3:32 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ร่องมรสุมยังคงมีกำลังแรง พาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณตอนบนของประเทศ โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 172 มิลลิเมตร จังหวัดสุโขทัย 144 มิลลิเมตร และจังหวัดตาก 140 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2560 (ระหว่างวันที่ 11-17 ต.ค. 60)

17 October 2017 | 3:56 pm

ช่วงต้นสัปดาห์หย่อมความกดอากาศที่อ่อนกำลังลงจาก พายุดีเปรสชั่น “TWENTYTHREE” จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือ จากนั้นจะเคลื่อนตัวผ่านไปยังประเทศพม่า ประกอบลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้จะกลับมามีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน  ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่าภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ยังมีกำลังแรง ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กับมีฝนตกหนักปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและด้านตะวันตกของภาคใต้ โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 209 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 186 มิลลิเมตร และจังหวัดกาญจนบุรี 157 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2560 (ระหว่างวันที่ 4-10 ต.ค. 60)

10 October 2017 | 3:55 pm

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงตลอดสัปดาห์ ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กับมีฝนตกหนักปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดลำปาง 231 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 226 มิลลิเมตร และจังหวัดนครสวรรค์ 211 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 40/2560 (ระหว่างวันที่ 27 ก.ย.-3 ต.ค. 60)

3 October 2017 | 5:42 pm

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดสัปดาห์ ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลาง รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 3 ต.ค. 60 อยู่ที่ 52,874 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 75% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 29,348 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 4,454 และ 4,751 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 39/2560 (ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย. 60)

26 September 2017 | 3:07 pm

ร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะกลางสัปดาห์ ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 26 ก.ย. 60 อยู่ที่ 51,699 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 73% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 28,172 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 4,259 และ 4,594 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way จำนวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแควน้อย เขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 38/2560 (ระหว่างวันที่ 13-19 ก.ย. 60)

21 September 2017 | 10:33 am

พายุ"ทกซูริ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นในช่วงค่ำของวันที่ 14 ก.ย. แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ในวันถัดมาและได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดบึงกาฬ เมื่อเวลา 22.00 น. จากนั้นพายุได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวแล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เคลื่อนเข้าประเทศไทยอีกครั้งบริเวณจังหวัดน่าน ในช่วงเช้าของวันที่ 16 ก.ย. จากนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2560 (ระหว่างวันที่ 6-12 ก.ย. 60)

12 September 2017 | 11:25 am

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในระยะต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ 216.6 มม. รองลงมาคือ จังหวัดพะเยา 192.6 มม. และจังหวัดสุโขทัย 154.0 มม. ตามลำดับ ส่วนข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 12 ก.ย. 60 อยู่ที่ 49,724 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 70% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,198 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 3,723 และ 4,176 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way จำนวน สองเขื่อน ได้แก่ เขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 36/2560 (ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-5 ก.ย. 60)

5 September 2017 | 11:42 am

ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้เลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในระยะต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 5 ก.ย. 60 อยู่ที่ 48,895 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 69% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 25,368 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 3,509 และ 3,879 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต คือ เขื่อนแม่กวงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.