คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2561 (ระหว่างวันที่ 17-23 เม.ย. 61)

24 April 2018 | 4:27 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น และอ่อนกำลังลงในวันที่ 18-19 เม.ย. 61 แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 145 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 116 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 100 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2561 (ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 61)

17 April 2018 | 4:18 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และอ่อนกำลังลงในวันที่ 11 เม.ย. 61 จากนั้นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันเดียวกัน ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกได้แผ่ลงมายังประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในช่วงวันที่ 14 เม.ย. 61 ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น ส่วนลงตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 16 เม.ย. 61 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 116 มิลลิเมตร จังหวัดพิษณุโลก 81 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 68 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2561 (ระหว่างวันที่ 3-9 เม.ย. 61)

10 April 2018 | 3:41 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 5 เม.ย. 61 และลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดลงมาปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้นอย่างรุนแรง และจะเริ่มอ่อนกำลังลงในวันที่ 9 เม.ย. 61 ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 126 มิลลิเมตร จังหวัดน่าน 117 มิลลิเมตร และจังหวัดชุมพร 85 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2561 (ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 61)

5 April 2018 | 10:57 am

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนกำลังลง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ โดยเฉพาะวันที่ 30-31 มี.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการพัดสอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรกอีกครั้ง ส่วน ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 151 มิลลิเมตร ระยอง 135 มิลลิเมตร และจันทบุรี 131 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2561 (ระหว่างวันที่ 20-26 มี.ค. 61)

27 March 2018 | 6:28 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมาเกิดพายุฤดูร้อน ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศมีกำลังแรงขึ้น ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคุลมอ่าวไทยและภาคใต้ก็ทวีกำลังแรงขึ้น หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 24 มี.ค. 61 ความกดอากาศสูงเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนที่พัดปกคุลมภาคเหนือตอนบนและลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ในช่วงวันที่ 26 มี.ค. 61 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 93 มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช 53 มิลลิเมตร และระนอง 52 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2561 (ระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค. 61)

26 March 2018 | 2:28 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลง ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมีความกดอากาศสูงจากทะเลญี่ปุ่นแผ่เป็นลิ่มลงมายังทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในบางพื้นที่และในช่วงต้นสัปดาห์มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สระบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ปริมาณฝนลดลงมาก โดยมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดเชียงรายเท่านั้น โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 105 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 73 มิลลิเมตร และจังหวัดนครนายก 70 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2561 (ระหว่างวันที่ 6-12 มี.ค. 61)

26 March 2018 | 2:22 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ในวันที่ 7 มี.ค. 61 จากนั้นความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในวันที่ 8-9 มี.ค. 61 ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกิดการพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ ในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่ 12 มี.ค. 61 ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมทั่วทั้งประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหนาแน่นบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคกลาง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยมีกลุ่มฝนหนาแน่นในช่วงวันที่ 8-9 มี.ค. 61 และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดพะเยา น่าน อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 122 มิลลิเมตร จังหวัดจันทบุรี 91 มิลลิเมตร และจังหวัดนนทบุรี 87 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2561 (ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-5 มี.ค. 61)

7 March 2018 | 3:47 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง ประกอบกับลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้ความชื้นที่สะสมตัวอยู่บริเวณผิวพื้นยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ในช่วงปลายสัปดาห์ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังอ่อนที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียว ทำให้ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในทุกภูมิภาคของประเทศและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยช่วงต้นสัปดาห์มีฝนตกกระจายในพื้นที่ตอนบนของประเทศ ทั้งนี้มีฝนตกหนาแน่นในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. 61 โดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ แพร่ จันทบุรี ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนในช่วงกลางสัปดาห์ถึงช่วงปลายสัปดาห์มีฝนตกลดลง โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 77 มิลลิเมตร จังหวัดนครสวรรค์ 65 มิลลิเมตร และจังหวัดแพร่ 56 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 09/2561 (ระหว่างวันที่ 20-26 ก.พ. 61)

27 February 2018 | 6:27 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกลับมาพัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศและเกิดการพัดสอบกับกระแสลมตะวันออกนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเหนือเกาะสุมาตรา เหนี่ยวนำกระแสลมตะวันออกพัดผ่านอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกระแสลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นในทุกภาค โดยมีกลุ่มฝนกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และในบางพื้นที่ของภาคใต้

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2561 (ระหว่างวันที่ 13-19 ก.พ. 61)

20 February 2018 | 5:10 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงที่คลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยอ่อนกำลังลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุ่นขึ้น ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางแห่งจากนั้นฝนจะลดลง ในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุ่นขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุซันปาในทะเลจีนได้เหนี่ยวนำให้กระแสลมตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และภาคใต้ ส่งผลให้สัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ ยกเว้นภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีฝนตกปานกลางบริเวณจังหวัดชุมพรและนราธิวาส ในวันที่14 ก.พ. 61 นอกจากนี้ในวันที่ 19 ก.พ. 61 มีฝนตกปานกลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีโดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 19 มิลลิเมตร จังหวัดกระบี่ 11 มิลลิเมตร และจังหวัดจันทบุรี 10 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 07/2561 (ระหว่างวันที่ 6-12 ก.พ. 61)

14 February 2018 | 3:16 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยอ่อนกำลังลง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงและแนวฝนส่วนใหญ่เคลื่อนลงไปสู่ประเทศมาเลเซียตอนล่าง ในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้มีฝนตกเพียงเล็กน้อยกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรในวันที่ 6 ก.พ. 61 และจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 8 ก.พ. 61 โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 11 มิลลิเมตร และจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 06/2561 (ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-5 ก.พ. 61)

7 February 2018 | 9:31 am

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงและพัดปกคลุมถึงภาคกลางตอนล่างและปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงมีกำลังแรงขึ้นและแผ่ปกคลุมถึงภาคกลางตอนล่าง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทวีกำลังแรง แต่แนวฝนส่วนใหญ่จะลงไปสู่ประเทศมาเลเซียตอนล่าง ส่งผลให้สัปดาห์นี้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในบางพื้นที่ โดยในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์มีฝนตกกระจุกตัวอยู่บริเวณจังหวัดพังงาและสุราษฎร์ธานี ส่วนช่วงปลายสัปดาห์มีฝนตกกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ตอนบนของภาค บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ส่วนภาคกลางมีฝนตกหนักบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 61 ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ปริมาณฝนลดลง สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 83 มิลลิเมตร จังหวัดตรัง 83 มิลลิเมตร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 76 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2561 (ระหว่างวันที่ 23-29 ม.ค. 61)

31 January 2018 | 10:30 am

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังอ่อนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและอันดามันตอนล่าง ทำให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับเกิดลมพัดสอบระหว่างลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างส่วนช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวไปยังประเทศศรีลังกา ทำให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ ปริมาณฝนลดลง สำหรับตอนบนของประเทศมีฝนตกกระจายตัวในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะภาคเหนือที่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคในช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างมีฝนตกหนักบริเวณกรุงเทพมหานคร จังหวัดจันทบุรีและตราด ในช่วงวันที่ 25-26 ม.ค. 61 โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 104 มิลลิเมตร จังหวัดภูเก็ต 85 มิลลิเมตร และจังหวัดระยอง 80 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2561 (ระหว่างวันที่ 16-22 ม.ค. 61)

31 January 2018 | 10:22 am

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวยังคงมีกำลังแรง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศกลับมามีกำลังแรงอีกครั้ง ทำให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนในช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์มีฝนตกกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวเกือบทุกจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป รวมถึงมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 130 มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง 95 มิลลิเมตร และจังหวัดนครศรีธรรมราช 88 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2561 (ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค. 61)

17 January 2018 | 11:14 am

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น และปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีฝนกระจายบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนตะวันออกแล้วอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 61 แต่ยังคงเป็นลิ่มลงมายังประเทศไทยตอนบน ประกอบกับเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทะเลมาเลเซียตอนกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงหนัก และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 308 มิลลิเมตร จังหวัดปราจีนบุรี 121 มิลลิเมตร และจังหวัดนครราชสีมา 106 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2561 (ระหว่างวันที่ 2-8 ม.ค. 61)

9 January 2018 | 4:53 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียตอนล่าง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 2-3 ม.ค. 61 หลังจากนั้นฝนลดลง ส่วนในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ กระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนยังคงปกลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับอิทธิพลจากพายุ “บอละเวน” (BOLAVEN) ทำให้เกิดลมพัดสอบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคกลางมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 6-7 ม.ค. 61 โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 142 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 90 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 72 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2561 (ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61)

4 January 2018 | 3:51 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนพายุ “เทมบิน” (TEMBIN) ได้เคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนแล้วอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยตอนบน จากนั้นปะทะกับความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมารวมทั้งยกตัวขึ้นตามกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่วันที่ 26-28 ธ.ค. 60 จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำจากพายุ "เทมบิน" (TEMBIN) ได้เคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นความกดอากาศสูงกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 60 ส่งผลให้ตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิลดต่ำลง โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 316 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 173 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 110 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2560 (ระหว่างวันที่ 19-25 ธ.ค. 60)

27 December 2017 | 4:43 pm

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทวีกำลังแรงขึ้น ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยิ่งทวีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ส่วนพายุ “ไคตั๊ก” (KAI-TAK) อ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศมาเลเซียตอนบนและภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 24 ธ.ค. 60 ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 23-25 ธ.ค. 60 โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 162 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 92 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 77 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2560 (ระหว่างวันที่ 12-18 ธ.ค. 60)

19 December 2017 | 5:50 pm

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะกลับมามำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้กลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่ง โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 110 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 58 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 58 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2560 (ระหว่างวันที่ 5-11 ธ.ค. 60)

14 December 2017 | 5:33 pm

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยและบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว และอ่อนกำลังลงในปลายสัปดาห์ ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น และในบางพื้นที่มีอากาศหนาว สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ โดยช่วงวันที่ 5-6 ธ.ค. 60 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ส่วนในวันที่ 7 ธ.ค. 60 มีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านตะวันตกของภาคบริเวณจังหวัด ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ตสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.