รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 25/2561 (ระหว่างวันที่ 12-18 มิ.ย. 61)

ช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และช่วงปลายสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้งทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นลมแรงอย่างต่อเนื่อง และภาคใต้มีฝนตกหนักเกือบตลอดสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 265 มิลลิเมตร ชุมพร 213 มิลลิเมตร และระนอง 205 มิลลิเมตร

ดูรายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ย้อนหลังทั้งหมด... »

รายงานสถานการณ์น้ำรายปี 2560

รายงานสถานการณ์น้ำรายปี 2560

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งในอดีต

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม

ดูบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมด...>>


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.