สถานีเพชรบุรี ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

สถานีท่ายาง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ระดับน้ำทะเลขึ้นลงรวม Storm Surge ที่ปากแม่น้ำแม่กลอง


แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-08-22

สถานที่ เวลา มม.
เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี ทม.วิเชียรบุรี 03:00 75.2
เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 03:00 74.8
แม่ฮ่องสอน อ.ปาย บ้านสันติชล 03:00 63.2
นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี 03:00 57.4
สกลนคร อ.พังโคน พังโคน 03:00 57.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-08-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นราธิวาส อ.ศรีสาคร สถานีประปาอำเภอศรีสาคร 03:00 18.1
ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย สะอาดไชยศรี 03:00 22.1
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 03:00 22.1
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 03:00 22.5
สกลนคร อ.เต่างอย เต่างอย 03:00 22.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-08-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,924 (58.86%) 4,124 (31%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,837 (71.89%) 3,987 (42%)
เขื่อนแควน้อย 372 (39.63%) 329 (35%)
เขื่อนป่าสักฯ 155 (16.1%) 152 (16%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
15,287 (56%)
(ล้าน.ลบ.ม)
8,591 (35%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (4%) เขื่อนสิรินธร (14%) เขื่อนทับเสลา (14%)
เขื่อนป่าสักฯ (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแก่งกระจาน (109.44%) เขื่อนน้ำอูน (101.33%) เขื่อนวชิราลงกรณ (90.45%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (88.77%) เขื่อนรัชชประภา (87.13%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (86.54%)
เขื่อนปราณบุรี (85.69%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.