แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และช่วงปลายสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้งทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นลมแรงอย่างต่อเนื่อง และภาคใต้มีฝนตกหนักเกือบตลอดสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 265 มิลลิเมตร ชุมพร 213 มิลลิเมตร และระนอง 205 มิลลิเมตร

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-06-21

สถานที่ เวลา มม.
เชียงราย อ.แม่สาย ทต.เวียงพางคำ 09:00 59.4
นครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว ทต.เก้าเลี้ยว 09:00 35.0
แพร่ อ.วังชิ้น อบต.วังชิ้น 09:00 32.8
บึงกาฬ อ.บึงกาฬ ทต.หนองเลิง 09:00 29.2
พังงา อ.คุระบุรี อบต.บางวัน 09:00 27.0

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-06-21

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
น่าน อ.บ่อเกลือ ทต.บ่อเกลือใต้ 09:00 26.2
บึงกาฬ อ.บึงกาฬ ทต.หนองเลิง 09:00 26.5
พะเยา อ.จุน ทต.ห้วยข้าวก่ำ 09:00 26.5
นราธิวาส อ.แว้ง ที่ว่าการอำเภอแว้ง 09:00 27.0
แม่ฮ่องสอน อ.ปาย บ้านสันติชล 09:00 27.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-06-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,487 (55.62%) 3,687 (27%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,919 (51.73%) 2,069 (22%)
เขื่อนแควน้อย 198 (21.08%) 155 (17%)
เขื่อนป่าสักฯ 205 (21.31%) 202 (21%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,809 (48%)
(ล้าน.ลบ.ม)
6,113 (25%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิรินธร (4%) เขื่อนอุบลรัตน์ (13%) เขื่อนแควน้อย (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.