แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

พายุ"ทกซูริ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นในช่วงค่ำของวันที่ 14 ก.ย. แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ในวันถัดมาและได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดบึงกาฬ เมื่อเวลา 22.00 น. จากนั้นพายุได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวแล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เคลื่อนเข้าประเทศไทยอีกครั้งบริเวณจังหวัดน่าน ในช่วงเช้าของวันที่ 16 ก.ย. จากนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-09-24

สถานที่ เวลา มม.
อุบลราชธานี อ.เดชอุดม นาสวง 01:00 67.6
พิจิตร อ.โพธิ์ประทับช้าง อบต.โพธิ์ประทับช้าง 01:00 67.4
พิจิตร อ.เมืองพิจิตร บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 01:00 66.4
เลย อ.ภูเรือ ตลาดภูเรือ 01:00 63.8
ราชบุรี อ.บ้านคา โป่งกระทิง 01:00 60.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-09-24

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 01:00 21.6
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 01:00 21.6
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 01:00 21.6
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.อมก๋อย 01:00 22.1
นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว รพ.วังน้ำเขียว 01:00 22.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-09-23

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,978 (59.26%) 4,178 (31%)
เขื่อนสิริกิติ์ 7,382 (77.62%) 4,532 (48%)
เขื่อนแควน้อย 949 (101.03%) 906 (96%)
เขื่อนป่าสักฯ 460 (47.93%) 457 (48%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
16,769 (60%)
(ล้าน.ลบ.ม)
10,073 (41%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนน้ำอูน (110.12%) เขื่อนน้ำพุง (102.45%) เขื่อนแควน้อย (101.03%)
เขื่อนกิ่วคอหมา (92.09%) เขื่อนบางพระ (87.62%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.