แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-11-19

สถานที่ เวลา มม.
ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา 04:00 67.2
อุตรดิตถ์ อ.ตรอน ทต.ตรอน 04:00 51.4
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 04:00 49.6
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.บูกิต 04:00 48.4
อุตรดิตถ์ อ.พิชัย อบต.ในเมือง 04:00 44.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-11-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 04:00 16.2
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 04:00 17.6
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.อมก๋อย 04:00 17.6
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 04:00 18.6
เลย อ.นาแห้ว อบต.เหล่ากอหก 04:00 19.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-11-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,767 (72.55%) 5,967 (44%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,222 (86.45%) 5,372 (56%)
เขื่อนแควน้อย 731 (77.81%) 688 (73%)
เขื่อนป่าสักฯ 719 (74.87%) 716 (75%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
19,438 (66%)
(ล้าน.ลบ.ม)
12,742 (51%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (11%) เขื่อนกระเสียว (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกิ่วคอหมา (112.14%) เขื่อนหนองปลาไหล (101.02%) เขื่อนแม่งัด (98.61%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (97.06%) เขื่อนกิ่วลม (94.86%) เขื่อนศรีนครินทร์ (92.5%)
เขื่อนประแสร์ (91.78%) เขื่อนคลองสียัด (91.6%) เขื่อนปราณบุรี (91.23%)
เขื่อนแก่งกระจาน (90.75%) เขื่อนน้ำอูน (87.28%) เขื่อนวชิราลงกรณ (86.48%)
เขื่อนสิริกิติ์ (86.45%) เขื่อนรัชชประภา (85.01%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.