แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-01-20

สถานที่ เวลา มม.
สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ทัพราช 19:00 13.6
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย 19:00 11.6
ชุมพร อ.ท่าแซะ อบต.หงษ์เจริญ 19:00 3.0
นราธิวาส อ.ยี่งอ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 19:00 3.0
ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.วังใหม่ 19:00 2.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-01-20

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ควนสุบรรณ 19:00 9.3
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 19:00 15.7
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 19:00 15.7
เชียงใหม่ อ.แม่วาง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 19:00 18.6
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 19:00 18.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-01-20

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 8,637 (64.16%) 4,837 (36%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,970 (73.29%) 4,120 (43%)
เขื่อนแควน้อย 606 (64.58%) 563 (60%)
เขื่อนป่าสักฯ 493 (51.4%) 490 (51%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
16,707 (60%)
(ล้าน.ลบ.ม)
10,011 (40%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (7%) เขื่อนกระเสียว (10%) เขื่อนสิรินธร (15%)
เขื่อนทับเสลา (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแม่งัด (101.07%) เขื่อนกิ่วคอหมา (90.83%) เขื่อนศรีนครินทร์ (90.38%)
เขื่อนหนองปลาไหล (86.38%) เขื่อนกิ่วลม (85.73%) เขื่อนปราณบุรี (85.38%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.