16 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 221.6
[ หาดทับทิม ต.แหลมกลัด จ.ตราด ]