16 มกราคม 2561 - 22 มกราคม 2561
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 148.6
[ ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส ต.บางนาค จ.นราธิวาส ]