13 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 86.8
[ อบต.ทุ่งคาวัด ต.ทุ่งคาวัด จ.ชุมพร ]