14 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 124.6
[ หมู่บ้านนันทวรรณ ต.บางขุนกอง จ.นนทบุรี ]