13 พฤศจิกายน 2560 - 19 พฤศจิกายน 2560
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 132.8
[ อบต.บ้านลำนาว ต.บ้านลำนาว จ.นครศรีธรรมราช ]