18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 82.2
[ ทต.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์ ]