20 มกราคม 2561 - 22 มกราคม 2561
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 115.8
[ ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส ต.บางนาค จ.นราธิวาส ]