20 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 174.2
[ เจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง จ.สตูล ]