20 พฤษภาคม 2561
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 55.2
[ อบต.ควนสุบรรณ ต.ลำพูน จ.สุราษฎร์ธานี ]