22 กันยายน 2560
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 127.6
[ หาดทับทิม ต.แหลมกลัด จ.ตราด ]