19 พฤศจิกายน 2560
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 38.8
[ หมู่บ้านนันทวรรณ ต.บางขุนกอง จ.นนทบุรี ]