22 มกราคม 2561
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 71.6
[ ทต.ราไวย์ ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต ]