21 พ.ค. 2561 23:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 47.4
[ อบต.นายาง จ.ลำปาง ]