20 พ.ย. 2560 08:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 5.8
[ อบต.ท่าข้าม จ.ชุมพร ]